Международен конкурс: КАРСТ ПОД ЗАЩИТА - ДАР ЗА ПОКОЛЕНИЯТА

Време на събитието

сряда, 31 Дек. 2014, 22:00 до сряда, 29 Апр. 2015, 21:00

Място на събитието

 
За участниците в конкурса няма възрастови ограничения. Учениците могат да участват индивидуално или екипно (школи, кръжоци, проекти). 
 
Всеки участник може да изпрати неограничен брой конкурсни творби. Форматът, материалите и техниката (живописна, графична, колаж) на художествените творби са по избор на участниците. Фотографиите трябва да бъдат на фотохартия в избран от автора формат и с посочено място в общия композиционен план на творбата. Дигиталните конкурсни творби могат да бъдат изпратени по електронна поща или по обикновена поща, записани на магнитен носител.
 
Всяка творба, представена за участие в конкурса, трябва да се придружава от следната задължителна информация: 
 
- автор (име, възраст, място на обучение/преподаване, адрес, е-мейл и телефон за връзка);
- заглавие на творбата; 
- име и местоположение на представените в творбата обекти/местности; 
- кратко описание на реализираната в творбата идея. 
 
Информацията да бъде представена на български, руски или английски език. 
 
Ще бъдат оценявани само оригинални авторски творби, не участвали в други конкурси. 
 
Конкурсните творби трябва да бъдат изпратени по поща, чрез куриер или по и-мейл на следните адреси:
 
Пощенски адрес:
България 
1113 София
НИГГГ-БАН
Ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 3
Конкурс за карста
E-mail адрес: 
 
 
 
НАУЧЕТЕ ОЩЕ ПОДРОБНОСТИ ЗА КОНКУРСА В НЕГОВАТА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА.
 

Сподели

Снимка на деня

Остров Сао Жорж, Азорски острови