IX юбилеен конгрес по медицинска география с международно участие, посветен на 100 години от рождението на основателя на медицинската география в България

Време на събитието

четвъртък, 26 Ноем. 2015, 22:00 до петък, 27 Ноем. 2015, 22:00

Място на събитието

Основни секции:
 
1. Околна среда и здраве
2. Нозогеография на социалнозначимите незаразни заболявания
3. Нозогеография на актуалните инфекциозни болести
4. Медико-географски изследвания във ветеринарната медицина
5. Медицина на бедствените ситуации ( катастрофите)
 
 
Срокове за изпращане на резюмета: края на октомври 2015 г.
 
 
Цена на 1 доклад – 60 лв. + 20 лв. за всеки следващ допълнителен доклад. Таксата правоучастие се заплаща на място в деня на откриването на конгреса.
Обем на докладите – до 7 стандартни машинописни страници (1800 знака), предават се на електронен и хартиен носител в деня на откриването на симпозиума. Окончателният вариант на публикациите – ако има промени – се приема до края на януари 2016 г.
 
 
Таксата включва отпечатване на статиите и коктейл.
 
 
Адрес за кореспонденция:
НЦОЗA,
Бул. Акад. Ив. Гешов” №15
София 1431, България
за гл. ас. Зорница Спасова
 
Конкурс за млади учени:
Ще се проведе и конкурс за млад учен (до 35 г.) – младият учен трябва да е единствен автор на доклада. Най-добрата публикация ще бъде наградена с грамота и парична награда в размер на 500 лв. Победителят също така не заплаща регистрационна такса. Статиите трябва да се изпратят до края на октомври, за да има време комисията да излезе с решение.

Сподели

Снимка на деня

Остров Сао Жорж, Азорски острови