Ден на младежкото предприемачество и европейските структурни и инвестиционни фондове през програмен период на 2014-2020

Време на събитието

сряда, November 23, 2016 - 22:00

Място на събитието

Геолого-географският факултет на СУ “Св. Климент Охридски“, Институт за териториални иновации и сътрудничество – ИТИС и Българска асоциация на консултантите по европейски програми – БАКЕП организират „Ден на младежкото предприемачество и европейските структурни и инвестиционни фондове през програмен период на 2014-2020“

Програма: 

09:30 – 10:00 ч. –  Регистрация на участниците

10:00 – 10:15 ч.   Официално откриване

10:15 – 10:45 ч. – Младежка заетост и младежко предприемачество в България, доц. д-р Косьо Стойчев - Ръководител на катедра “Регионална и политическа география”, СУ “Св. Климент Охридски”

10:45 – 11:15 ч.   ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”

11:15 – 11:45 ч.   ОП “Развитие на човешките ресурси”, Деница Николова - Член на УС на БАКЕП, Управител на ИЮ Консулт ООД

11:45 – 12:15 ч.  ОП “Иновации и конкурентоспособност”, Ангелина Добрева – Зам.- председател на БАКЕП, Управител на АДЕКУМ ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИТИЕ ЕООД

12:15 – 12:45 ч. –  Програма за развитие на селските райони, Емил Дърев – Член на УС на БАКЕП, Управител на ВОКА Консулт ООД

12:45 – 13:15 ч. –  Програми за трансгранично и транснационално сътрудничество, Веселина Георгиева – Зам.-председател на ИТИС, Управител на ПроАктив Тийм ЕООД

13:15 – 13:30 ч. –  Дискусия

13:30 ч. –  Коктейл

Сподели

Снимка на деня

Коне в Мальовишкия дял на Рила със заден фон Урдинския циркус