150 години от рождението на акад. Анастас Иширков - изложба в Пловдив

Време на събитието

вторник, 11 Септ. 2018 (цял ден) до четвъртък, 27 Септ. 2018 (цял ден)

Място на събитието

Сподели

Снимка на деня

Паметникът "Шипка" в Стара планина

ггф