Тревистото езеро от групата на Смолянските езера

Автор на снимката: Димитър Желев