Руините на крепостта Русокастро

Руините на крепостта Русокастро

Автор на снимката: Димитър Желев

Здравейте! Снимката на деня ни отвежда към крепостта Русокастро.  Тя е изградена в Vв на стратегическа височина, която контролирала най-важните пътища в Североизточна Тракия - между севера и юга, от всички източни проходи на Стара планина и Северното Черноморие към Босфора и Константинопол. Най-ранните писмени данни за съществуване на селище тук идват от един епиграфски паметник от VІ в. с посветителен надпис за византийския пълководец Юстин. За първи път името на Русокастро се споменава от арабския географ Ел Идриси в неговата "География на света" , като голям и многолюден град. С това име градът влиза и в описанията на византийските летописци, свързани главно с историческите събития през ХІVв. На 18 юли 1332 г. Русокастро става сцена на грандиозна битка, завършила с победата на българския цар Иван Александър над византийската армия, предвождана от император Андроник. Крепостта е разрушена при османските походи през 1443 г. Тя е една от най-големите крепости в Югоизточна България, която ІХ-Х в. охранява старобългарската граница Еркесия. В крепостта се намирал манастира "Св. Георги", чието създаване се отнася още в V-VІ в. Върху останките му през 2007 г. е възстановена манастирската църква "Св. Георги Победоносец" с дарения на фондация "Русокастрон".

Последвайте ни в Instagram: geograf_bg