Пътешествие „Борика“

Описание

Географ БГ и Мачирски Спорт проведоха вълнуваща лятна експедиция за деца и родители, които научиха интересни факти за растенията и животните!

Първо се отправиха към едно цветно и уютно място - Ботаническа градина „Борика“. Там те научиха много интересни неща за растенията, направиха макети и играха игри. Направиха и кратък поход до вековната букова гора, която се намира край селото. А в края на експедицията - запомнилите най-много факти, свързани със значението на тези ценни природни територии, получиха награди!

Категории: 
Научни пътешествия