По жп линията между Куско и Арекипа в Перу

Автор на снимката: Стоян Тенев