Национален парк „Тасили н-Аджер“ в Алжир, пустинята Сахара