На добър час, ученици и учители! С вяра, надежда и любов към познанието!

Автор на снимката: Географски фестивал

На добър час, ученици и учители! С вяра, надежда и любов към познанието!