Кестеноопашат скорец (Sturnia malabarica) в Национален парк „Сатчари“, Бангладеш