Изглед в град Олесун, Норвегия

Изглед в град Олесун, Норвегия

Автор на снимката: Димитър Желев