Изглед от Крушево, Македония

Изглед от Крушево, Македония

Автор на снимката: Румен Пенин

Здравейте! Снимката на деня ни отвежда към планинския град Крушево в Република Македония. Намира се в западната част на страната и има население от ок. 5300 души.