Из каналите на Венеция, Италия

Из каналите на Венеция, Италия

Автор на снимката: Румен Пенин