Инвазивният растителен вид Lupinus polyphyllus по крайбрежието на езерото Текапо в Нова Зеландия