Град Гардая в пустинята Сахара, Алжир

Град Гардая в пустинята Сахара, Алжир

Автор на снимката: Владислав Парапанов