Гергана Миленова

Гергана е учител и част от екипа на Географ.

Завършва география и биология с педагогически профил в СУ „Св. Климент Охридски“. Получава магистърско образование по специалност Регионално развитие и управление. Мисията, която има като част от екипа на Географ БГ, а също така и в училище, е да представя интересните неща от науката, общувайки с децата.

За нея географията е наука, която предлага безценни възможности да преоткриеш самия себе си. Изучавайки я, самата тя получава постоянна възможност за усъвършенстване и безкрайно вълшебно пътуване. Именно това пътешествие към нови хоризонти в науката би желала да предаде и на своите ученици.

ггф