Езерото с лилиите в Ботаническа градина „Борика“.

Автор на снимката: Димитър Желев