Драконовото езеро в планината Тимфи, част от защитената зона от Натура 2000 – Тимфи