д-р Евгения Сарафова

Евгения Сарафова е съосновател на Географ БГ. Преподавател е в Софийски университет „Св. Климент Охридски” и е експерт по ГИС и дистанционни изследвания. 

През 2010 г.  Евгения представя България на Големия географски фестивал в Санкт Петербург, Русия. Евгения е съорганизатор на Първия географски фестивал – Ямбол 2015 и участник в Софийския фестивал на науката. Дипломира се през 2011 г. в СУ „Св. Климент Охридски", специалност „Картография и ГИС”. С магистърската си теза „Моделиране на туристически маршрути с ГИС в района на Земенския пролом” печели III място на националния конкурс „Млади и енергични учени”, част от Европейската нощ на учените. През 2016 г. защитава дисертация на тема „Пространствено моделиране на екотуристически потенциал с използване на спътникови изображения и ГИС” в Института по космически изследвания и технологии - БАН. Има професионален опит, свързан с менторство на студенти и ученици по различни проекти и програми.

През 2016 г. Евгения става част от най-голямата и най-престижната селекция от млади глобални лидери на Forbes Bulgaria "30 под 30"

ггф