д-р Атанас Китев

Атанас Китев е член на екипа на Географ БГ от самото стартиране на дейността.

Висшето си образование завършва в Геолого-географския факултет на СУ „Св.Климент Охридски”. Участвал е в национални и международни географски проекти, конференции и състезания. Участва активно в организирането на географските фестивали в Ямбол 2015, Казанлък 2016 и Пазарджик 2017 г. и в представянето на Географ БГ на ежегодния Софийски фестивал на науката. През 2015 г. е част от отбора на Софийския университет, спечелил Първа награда в конкурса за геопрезентация на Големия географски фестивал в Санкт Петербург, Русия. През 2017 г. защитава дисертация на тема „Картографиране и оценка на ландшафтите с природозащитна стойност в Южен Пирин и Славянка с използване на данни от дистанционни изследвания”.

Към настоящия момент работи като специалист в секция „Географски информационни системи” в департамент География на Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН.

ггф