Бойка Василева

Бойка Василева е родена в София през 1993 г.

Има интерес към природните науки и математиката, но въпреки това завършва средното си образование във Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън”, 2012 г. През 2016 г. завършва с отличие специалност География с педагогически профил при Геолого-географския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. През 2015 г. е част от отбора на Софийския университет, спечелил Първа награда в конкурса за геопрезентация на Големия географски фестивал в Санкт Петербург, Русия. Понастоящем е студент-магистър по Физическа география и ландшафтна екология в СУ.

За нея географията е интересна наука, която дава много възможности и помага да опознаеш света. В съвременния свят образованието придобива все по-голямо значение.