Учебни материали

Поглед към технологичното могъщество на южноазиатския гигант

Представяме ви брой 4 на е-списание „Географ“. За различните аспекти на географията - наука, образование, проекти, пътешествия, любопитности! Искрено благодарим на всички, които помогнаха по един или друг начин този брой да стане реалност! Приятно четене!

Пустините представляват места с малки количества на валежите, което е причина за неблагоприятни условия на живот за растенията и животните. Липсата на растителност е причина земната повърхност да е подложена на денудация. Тропичните и полярните пустини заемат около 1/3 от повърхността на Земята

Откриването и описването на нови растителни и животински видове се случва непрекъснато и някои от тях получават имена на известни личности. Обикновено държавници, учени или популярни имена от шоубизнеса.

Пет важни факта за р. Дунав Втората по дължина река в Европа – 2860 km. Водосборният ѝ басейн е 803 000 km2, а оттокът – 6500 m3/s.

Архивите са местата, където се съхранява паметта на човечеството.

Редки застрашени и непопулярни представители на азиатската фауна очароват с дивата си красота

Най-голямото езеро, най-дългата река, уникални обекти и още любопитни факти за Антарктида.

Величието на геоложкото зрелище, погледнато от Космоса

Съвременното нарастване на човешката популация е безпрецедентно явление в историята. Благодарение на модерната медицина (ваксини, антибиотици и т.н.) продължителността на живота се увеличава непрекъснато, а детската смъртност намалява.

В най-населената часова зона живее близо четвърт от населението на Земята, а 24 държави са разположени в повече от една часова зона.

Нека сме сигурни, че разбираме какво означават думите, които масово се тиражират от учени и журналисти покрай пандемията с Covid-19.

Свободната онлайн енциклопедия е невероятен източник на графични материали, подходящи за географско образование

Поглед към глобалните измерения на войните и мира

Списък на всички тестови задачи в Географ БГ, които могат да се използват за дистанционно обучение.

Страници

ггф