Учебни материали

В най-населената часова зона живее близо четвърт от населението на Земята, а 24 държави са разположени в повече от една часова зона.

Нека сме сигурни, че разбираме какво означават думите, които масово се тиражират от учени и журналисти покрай пандемията с Covid-19.

Свободната онлайн енциклопедия е невероятен източник на графични материали, подходящи за географско образование

Поглед към глобалните измерения на войните и мира

Списък на всички тестови задачи в Географ БГ, които могат да се използват за дистанционно обучение.

Кратък гайд към съдържанието на Географ БГ, което може да бъде използвано за дистанционно обучение.

Книги и детски тениски на Географ БГ на специална цена.

Изпратете предложение за публикация в ежегодното е-списание на Географ БГ.

Калин Сейменов ви отправя над 1000 предизвикателства на знанието.

На 2 април 2019 г., вторник, от 19:00 ч. 

Първата авторска книга на д-р Димитър Желев е вече на пазара!

Презентация в помощ на учителите по география

Ново географско научно издание, посветено на карста.

Картите са основен източник на информация в разнообразни приложения, вариращи от ежедневни дейности като планиране на маршрути до специализирани области на научни изследвания - например тези, които се стремят да разберат биологичното разнообразие и да служат при проектиране на природни резервати за опазване на видовете.

Монографията „Пространствени социално-икономически и инвестиционни модели в ЕС и България в дискурса на регионалното развитие“ поставя в изследователския фокус регионални акценти от теорията и практиката на процесите на икономическата конвергенция и движение на преки чуждестранни инвестиции в контекста на устойчивото развитие, очертава пространствената специфика на социално-икономическата развитие и миграцията на задгранични капитали в териториални системи от различен ранг – Европа, България, административни области, интерпретирана през призмата на регионалната, пространствено-времевата и системната парадигма.

Страници

ггф