Учебни материали

Запознайте се с най-опасните животни на планетата и създайте макет на отровна медуза в тази спираща дъха работилница на Географ БГ с д-р Димитър Желев.

За геонауката и какво я прави една от най-обещаващите науки на бъдещето разказва д-р Димитър Желев. Събитието е част от дигиталната училищна програма на Софийски фестивал на науката 2020.

Най-често срещаните са мечката и орела, но също така камила, благороден елен, самур, различни риби и птици, както и животни от отминали геоложки периоди – динозавъра кулиндадромей или характерната за славянската митология Жар птица.

Монографията е географско изследване на социално-икономическите „хоризонтални неравенства“ на европейския континент, в опит да се задълбочи тяхното познаване и разбиране, чрез идентификация, картографиране и анализ на гео-пространствените им елементи, структура, граници и динамика.

Издателство „Атласи“ предлага на вниманието ви помагала – сборници от проекти, тестови, творчески и забавни задачи и игри по География и икономика за 5., 6. и 7. клас.

Цейлонски слонове привикват към „сигурната храна“ на сметищата, но с нея поглъщат пластмаса и токсични отпадъци, завършващо със смърт.

Представяме ви интерактивна презентация, посветена на физикогеографските рекорди и феномени на континента Антарктида.

Видът Bolbometopon muricatum се храни с мъртви корали, като всяка риба може да преработи около 5 t калциев карбонат годишно, спомагайки за образуването на красивите коралови острови.

Ударните или импактните кратери по земната повърхност са резултат от сблъсък с по-малки небесни тела. Такива има десетки на нашата планета.

Представяме ви интерактивна презентация, посветена на физикогеографските рекорди и феномени на континента Африка.

Минералните ресурси (полезните изкопаеми) са основен източник на суровини. От дълбока древност до наши дни хората добиват от земните недра различни вещества, които намират разнообразно приложение. Следите от този добив са дълбок белег в тъканта на природата...

„Плейстоценските заледявания и съвременните алпийски и субалпийски ландшафти в България“ - нов академичен труд и принос в изследването на природните ландшафти в България

Ново географско издание на Университетското издателство „Св. Климент Охридски“

Изпратете предложение за публикация в ежегодното е-списание на Географ БГ.

Сателитни изображения разкриват величието на природата при формирането на делти в устията на реките.

Страници

ггф