Учебни материали

Минералните ресурси (полезните изкопаеми) са основен източник на суровини. От дълбока древност до наши дни хората добиват от земните недра различни вещества, които намират разнообразно приложение. Следите от този добив са дълбок белег в тъканта на природата...

„Плейстоценските заледявания и съвременните алпийски и субалпийски ландшафти в България“ - нов академичен труд и принос в изследването на природните ландшафти в България

Ново географско издание на Университетското издателство „Св. Климент Охридски“

Изпратете предложение за публикация в ежегодното е-списание на Географ БГ.

Сателитни изображения разкриват величието на природата при формирането на делти в устията на реките.

Поглед към технологичното могъщество на южноазиатския гигант

Представяме ви брой 4 на е-списание „Географ“. За различните аспекти на географията - наука, образование, проекти, пътешествия, любопитности! Искрено благодарим на всички, които помогнаха по един или друг начин този брой да стане реалност! Приятно четене!

Пустините представляват места с малки количества на валежите, което е причина за неблагоприятни условия на живот за растенията и животните. Липсата на растителност е причина земната повърхност да е подложена на денудация. Тропичните и полярните пустини заемат около 1/3 от повърхността на Земята

Откриването и описването на нови растителни и животински видове се случва непрекъснато и някои от тях получават имена на известни личности. Обикновено държавници, учени или популярни имена от шоубизнеса.

Пет важни факта за р. Дунав Втората по дължина река в Европа – 2860 km. Водосборният ѝ басейн е 803 000 km2, а оттокът – 6500 m3/s.

Архивите са местата, където се съхранява паметта на човечеството.

Редки застрашени и непопулярни представители на азиатската фауна очароват с дивата си красота

Най-голямото езеро, най-дългата река, уникални обекти и още любопитни факти за Антарктида.

Величието на геоложкото зрелище, погледнато от Космоса

Съвременното нарастване на човешката популация е безпрецедентно явление в историята. Благодарение на модерната медицина (ваксини, антибиотици и т.н.) продължителността на живота се увеличава непрекъснато, а детската смъртност намалява.

Страници

ггф