Новини

Някои хора със своята дейност са богатство за цялото човечество. Сред тях определено е и Сър Дейвид Атънбъро, който се включва с познанията си за картографията, океаните и поведението на животните в обучението по география в BBC по време на пандемията от Covid-19.

В периода от 20 до 30 април 2020 г. НСИ извършва електронно пробно преброяване на населението и жилищния фонд в Република България.

Програмата “Learn ArcGIS” има за цел да подпомогне дистанционното обучение на студентите по време на пандемията от COVID-19.

Позиция на географа доц. д-р Стелиян Димитров от Софийския университет

На 15 и 16 март 2020 г. се завръщат последните участници от 28-та Национална антарктическа експедиция.

С участието на д-р Димитър Желев и Спасимир Пилев в Радиоенциклопедия по БНР за островите като природен и социален експеримент, за условията на изолация и влиянието ѝ върху еволюцията.

Забавен, свеж и оригинален поглед върху географските теми.

Ботаническата градина на Петер Хаджидочев в с. Крапец представя богата колекция от растителни видове.

Българското географско дружество отправя покана за участие в Международна географска конференция „Гео Декада 2020-2030“, която ще  се проведе в дните 24-26 ноември 2020 г. в СУ „Св. Климент Охридски“.

Национален конкурс за есе за ученици, студенти и докторанти на Информационния център по растителна биотехнология на Агробиоинститут, София.

Страхотната им лекция „Познаваме ли Земята?“ ще ни представи изследователската еволюция и практическото приложение на географската наука – от гениалността на древните географи до иновациите на дигиталната география.

Скалната арка край с. Тюленово

Нова природна забележителност в България с цел опазване на скален феномен, наподобяващ скална арка между морето и сушата.

Инициатива на Българското географско дружество

На заседание на Академичния съвет ректорът проф. дфн Анастас Герджиков връчи на доц. д-р Бистра Векилска Почетен знак със синя лента на Софийския университет. Предложението за удостояване с високото отличие на доц. Векилска е на Геолого-географския факултет.

В конференцията могат да вземат участие студенти и докторанти от цялата страна.

Страници

ггф