Статии

Позиция на географа доц. д-р Стелиян Димитров от Софийския университет

Нека сме сигурни, че разбираме какво означават думите, които масово се тиражират от учени и журналисти покрай пандемията с Covid-19.

Нестандартен поглед върху световните столици с факти и закономерности

Българско географско дружество и Българското геологическо дружество, съвместно с ФСС на ГГФ и Географ БГ, с призив „Действай и помогни“

Свободната онлайн енциклопедия е невероятен източник на графични материали, подходящи за географско образование

Храмът Боробудур и вулканът Мерапи са два от световните символи на Индонезия, разположени в близост до Джокякарта.

Поглед към глобалните измерения на войните и мира

Въпросите са съставени на база спомени на ученици, които интервюирахме след областния кръг през 2020 г.

Списък на всички тестови задачи в Географ БГ, които могат да се използват за дистанционно обучение.

Въпросите са съставени на база спомени на ученици, които интервюирахме след областния кръг през 2020 г.

Кратък гайд към съдържанието на Географ БГ, което може да бъде използвано за дистанционно обучение.

На 15 и 16 март 2020 г. се завръщат последните участници от 28-та Национална антарктическа експедиция.

Въпросите са съставени на база спомени на ученици, които интервюирахме след областния кръг през 2020 г.

С участието на д-р Димитър Желев и Спасимир Пилев в Радиоенциклопедия по БНР за островите като природен и социален експеримент, за условията на изолация и влиянието ѝ върху еволюцията.

Въпросите са съставени на база спомени на ученици, които интервюирахме след областния кръг през 2020 г.

Страници