Статии

За улеснение на учителите, учениците и родителите направихме списък на всички свободни онлайн ресурси в интернет на българскки език, които могат да се използват в преподаването по география.

Научен коментар на д-р Велислава Симеонова за ролята на градското планиране в борбата с епидемии.

Българската картографска школа се обогати с още една визуална интерпретация на географското пространство - емоджикарта на България. В нея са представени аспекти от природата, стопанството и населението на България. След 5000 години еволюция на писменността, започнала в древен Шумер, изтърпяла гоненията на Кирил Методи и брат му, неразумния юрод на Паисий, буржоазната франкофония и манията по шльокавицата, писмеността ни е изправена пред поредното предизвикателство - емоджито.

Съвременното нарастване на човешката популация е безпрецедентно явление в историята. Благодарение на модерната медицина (ваксини, антибиотици и т.н.) продължителността на живота се увеличава непрекъснато, а детската смъртност намалява.

В най-населената часова зона живее близо четвърт от населението на Земята, а 24 държави са разположени в повече от една часова зона.

Позиция на географа доц. д-р Стелиян Димитров от Софийския университет

Нека сме сигурни, че разбираме какво означават думите, които масово се тиражират от учени и журналисти покрай пандемията с Covid-19.

Нестандартен поглед върху световните столици с факти и закономерности

Българско географско дружество и Българското геологическо дружество, съвместно с ФСС на ГГФ и Географ БГ, с призив „Действай и помогни“

Свободната онлайн енциклопедия е невероятен източник на графични материали, подходящи за географско образование

Храмът Боробудур и вулканът Мерапи са два от световните символи на Индонезия, разположени в близост до Джокякарта.

Поглед към глобалните измерения на войните и мира

Въпросите са съставени на база спомени на ученици, които интервюирахме след областния кръг през 2020 г.

Списък на всички тестови задачи в Географ БГ, които могат да се използват за дистанционно обучение.

Въпросите са съставени на база спомени на ученици, които интервюирахме след областния кръг през 2020 г.

Страници