Национален конкурс за студенти на тема „Светът и България се променят”

Конкурсната надпревара е за всички студенти, обучаващи се на територията на Република България или такива с българско гражданство, обучаващи се в чужбина. Темата на картографското съревнование е „Светът и България се променят”. 

Картографската творба трябва да е оригинално авторско произведение, оформено в електронен вид и в съответсвие с общоприетите картографски стандарти. Няма ограничения за тематиката на картите. Те ще бъдат оценявани с оглед визуалните им качества, анализът, който е направен и цялостният вид на произведението.
 
Крайният срок за изпращане на картите е 30 март 2018 г. 
 
Картите изпращайте на geografski.festival@gmail.com.
 
Най-добрите карти ще бъдат определени от жури на Географ БГ. Победителите ще получат научно-популярна географска литература за награда и специален сертификат, а техните карти ще бъдат публикувани в сайта.
 
Пълните условия за участие прочетете ТУК.
 
Успех!
 
Повече за Българския географски фестивал - Русе 2018 можете да научите ТУК.
 
Вижте лауреати на студентския конкурс за карта през 2016 г. и през 2017 г. 

Публикувано от geolub

ггф