Стипендии за млади учени, докторанти, студенти и учители за участие в международната конференция „Smart Geography“

Стипендията е в размер на таксата за правоучастие в конференцията.
 
Право на участие имат всички редовни членове на БГД.
 
Документи за кандидатстване:
 
Разширен абстракт според изискванията за конференцията (на английски език)
(Формулярът за абстракт може да бъде изтеглен тук )
 
Мотивационно писмо (на български език)
 
Документите се изпращат до имейла на дружеството geography_bg@abv.bg в срок до 15 юни 2018 г.
 
Селекцията на предложените доклади ще бъде осъществена от независими рецензенти, определени от УС на БГД. Одобрените за получаване на стипендия кандидати ще получат отговор до 31 юли 2018 г. Броят на стипендиите ще се определи спрямо заявленията и няма да бъде предварително фиксиран.
 
Конференцията „Smart Geography“ ще се проведе от 2 до 4 ноември 2018 г. в Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Участниците могат да се включат с научни доклади в 5 приоритетни области на географската наука: 
  • физическа география;
  • обществена география;
  • геоинформационни науки;
  • интердисциплинарни науки;
  • географско образование.
Работният език на конференцията е английски. Публикациите от конференцията ще могат да бъдат публикувани в специални издания на Springer „Key Challenges in Geography“, „Известия на Българското географско дружество“ и „Проблеми на географията“.
 
Повече за конференцията можете да научите в официалния сайт на събитието
 

Публикувано от geolub

ггф