БДЗП връчи годишните награди за борба с престъпленията срещу природата

Целта на кампанията е да отличи добрите практики в борбата с престъпленията срещу дивата природа и да постави фокуса на общественото внимание върху проблема. Наградите са стимул за участниците заради тяхната добра работа и за това, че усилията им имат смисъл. Всяко малко действие има смисъл за положителната промяната в нагласите на обществото по важни въпроси като опазването на биоразнообразието и природата като цяло.
 
Номинациите бяха обсъдени от жури в състав:
-    инж. Димитър Баталов (ИАГ) – председател
и членове:
-    Стойчо Стойчев, БДЗП
-    Ваня Рътарова, БДЗП
-    инж. Николай Василев, ИАГ
-    инж. Ирена Стоянова, ИАГ
-    Светлана Бънзарова, журналист от сп. „Гора“
 
 
Журито оцени номинациите по следните критерии: Природозащитна значимост, социален ефект, инициативност, познаване законодателството, оригиналност в подхода, мащабност и постоянство, като за всеки от критериите журито постави оценка от 1 до 10.
 
Босилена Мелтева , журналист в Дневник 
Номинирана е за работата си по случая с поставените отровни примамки през март тази година, когато загина почти цялата популация на белоглави лешояди в Кресненското дефиле. Босилена разработи задълбочено темата в серия от публикации от март до май 2017 г.
 
Людмил Хайдутов
Номиниран за активната си гражданска позиция и дейността си в групата “Незаконна онлайн търговия с животни”, чрез която ежеседмично се подават сигнали във връзка с незаконно излагане и продажба на защитени видове.
 
 
Александър Дунчев, номиниран в качеството си на експерт по програма Гори към WWF
През 2017 г. Александър работи по три случая с унищожаване и изсичане на гори. Той е предприел адекватни мерки и в резултат от неговите действия са извършени проверки и виновните лица са наказани.
 
Стоян Христов, Венелин Койчев и Николай Стайков, Дирекция Национален парк Централен Балкан
Тримата имат значителен принос за предотвратяване на бракониерски посегателства върху едри грабливи птици и  бозайници.
 
Елица Иванова, Българска фондация Биоразнообразие
Участва в 3 мисии по връщане на световно застрашени видове папагали Жако и създаде прецедент в съдебната практика, чрез която конфискуваните екземпляри бяха върнати преди приключване на делото.
 
Илхан Фаик и Илхан Ахмед, РУП – с. Черноочене
Двамата са номинирани за спасяването на общо 39 сухоземни шипобедрени и шипоопашати костенурки, които са обявени за застрашен вид у нас.
 
 
Стела Дочева, РИОСВ – Варна
В рамките на служебните си задължения успява да спре разораването и унищожаването на понто-сарматски степи в защитена зона Калиакра.
 
Веселин Коев, ДПП „Персина“
Активно работи по опазване на едни от най-застрашените местообитания в страната – крайречните и заливаеми гори по Дунавските острови, които са дом на редица застрашени и защитени видове животни и растения.
 
 
Светослав Станков и Светослав Ангелов, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Видин
Пожарникарите реагират незабавно на сигнал за горящо щъркелово гнездо и успяват да спасят двойка щъркели.
 
Петър Николов, ДГС – Бургас
Номиниран за спасяването на млад малък креслив орел, застрашен вид, включен в „Червената книга на Република България“.
 
Всички номинирани получиха плакети и парична награда от 150 лева на заключителната пресконференция на кампанията. Наградите връчиха представители на Българско дружество за защита на птиците и Изпълнителна агенция по горите.
 
Кампанията се организира от Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) и Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) в рамките на проект „Горите на орела“, финансиран по програма LIFE+ на Европейския съюз.
 
Източник: БДЗП
 
 
 
 

Публикувано от geolub

1 Коментара - БДЗП връчи годишните награди за борба с престъпленията срещу природата

Ясен Иванов (непроверено) February 15, 2018

Отговори
Браво! Дано все повече хора и институции осъзнават важността от опазване на природата!
ггф