Новият Червен списък на птиците дава надежда за къдроглавия пеликан в Европа

В Северна Америка популацията на полярната сова намалява драстично, като основна причина за това е недостигът на храна, а жълтогушата овесарка – вид, доскоро широко разпространен, днес изчезва заради незаконния улов в Китай. Папагалът Кеа в Нова Зеландия е застрашен от инвазивни хищници и… от туристи, които предлагат на любопитната птица неподходяща храна.
 
Съществува обаче и надежда, че популацията в Европа на най-голямата сладководна птица в света - къдроглавият пеликан, се възстановява успешно, благодарение на изкуствените гнездови платформи и предотвратяването на безпокойството по време на мътене. Видът вече премина от категория „Уязвим“ към „Почти застрашен“. Числеността на популацията в Европа се е увеличила близо четири пъти от 90-те години на миналия век, благодарение на изпълнението на Плана за действие за опазване на къдроглавия пеликан и защитата, осигурена от двете директиви на ЕС за птиците и местообитанията, които помогнаха за опазването на ключови гнездови местообитания на вида в България, Гърция и Румъния.
 
Тази година пеликаните на езерото Скадар в Черна гора, които гнездят само върху плаващи гнездови платформи, предпазващи птиците от безпокойство, са имали най-успешния размножителен сезон досега, отглеждайки 60 малки, а в Гърция популацията на вида се е увеличила с почти 200 % за последните 20 години.
 
2017 г. донесе добри новини за къдроглавия пеликан и у нас:  излюпиха се първите две къдроглави пеликанчета от новосформираната през 2016 г. колония, разположена на една от изкуствените платформи, построени преди 5 години от БДЗП и Дирекцията на Природен парк „Персина“ в блатото Песчина на остров Персин (Белене). В колонията гнездяха 3 двойки къдроглави пеликани и една двойка розови пеликани – вид, който е изчезнал като гнездящ в нашата страна, което прави успеха още по-значим за природата на България.
 
За втора поредна година новосформираната колония от къдроглави пеликани в блатото Песчина на остров Персин успява да отгледа малки. Това е огромен успех за природозащитата в България, защото до миналата година единственото място в страната ни, където гнездяха къдроглави пеликани, беше езерото „Сребърна“. След почти 60 години прекъсване, видът започна да строи гнезда и вече да отглежда поколение и на създадените с помощта на човека изкуствени платформи в блатото Песчина.
 
Розовите пеликани гнездят за първи път в Персина, като за последните няколко десетилетия са известни малко на брой опити за пристъпване към гнездене на вида в езерото Сребърна, но повечето от тях неуспешни.
 
Спрямо последните данни на Червения списък на IUCN в световен мащаб повече от една четвърт (26%) от 238 вида птици преминават към по-висок природозащитен статус, а 28% от тях преминават към по-ниска категория на заплаха. Общо 11 122 вида птици понастоящем са признати от BirdLife International и IUCN:
  • 156 вида са изчезнали от 1500 г. насам;
  • 5 вида са изчезнали в дивата природа, като са оцелели само в плен;
  • 222 вида са критично застрашени, от които 21 са евентуално изчезнали и един вероятно е напълно изчезнал в дивата природа;
  • 461 вида са застрашени от изчезване;
  • 786 вида са уязвими.
Около 13% или един на осем от всички съществуващи видове птици днес са глобално застрашени от изчезване (с категории критично застрашени, застрашени и уязвими).
 
Източник: БДЗП
 
 
 
 

Публикувано от geolub

ггф