Конкурс за научна фотография в Уикипедия през ноември

Конкурсът се провежда за първи път през 2006 г. в Естония, а през 2015 г. в него се включват Украйна и Гърция като организатори. Тогава участват и  65 фотографии от България.
 
Всеки може да участва с неограничен брой фотографии, видео или графики, които да бъдат публикувани под свободен лиценз CC-BY-SA 4.0, CC-BY 4.0 и CC0 1.0.
 
 
Хора в науката – в тази категория могат да участват фотографии на учени, което ще спомогне за илюстриране на вече написани статии за български учени в Уикипедия или ще бъдат повод за написване на нови при енциклопедична значимост на учените.
 
 
Микроскопски изображения – имат особено важно значение при илюстриране на статии, които са свързани с наука.
 
 
Други файлове (освен снимки) – тъй като Уикипедия е електронна енциклопедия, а не е на хартиен носител, това позволява да се използват аудио и видео файлове и компютърно генерирани изображения.
 
 
Набор от изображения – могат да участват от 2 до 10 изображения, които са тематично свързани и са представени като комплект.
 
 
Всичко останало – в нея участват фотографии свързани с науката, които не попадат в някоя от останалите четири категории.
 
 
От особена важност е участника да опише какво изобразява фотографията или има във видео/аудио файла, както и да не нарушават чужди авторски права. 
 
През януари 2018 г. ще бъдат обявени победителите от България, след което ще бъдат оценявани от многочленно жури, което ще обяви победителите през март 2018 г.
 
Още информация и възможност за въпроси има на страницата на конкурса.
 
 

Публикувано от geolub

ггф