Медицинска география

Медицинска география

Медицинската география, понякога наричана здравна география, е област на медицинските изследвания, която включва географски техники в изучаването на здравето по света и разпространението на болести. Тя също проучва влиянието на климата и местоположението върху здравето на отделния човек, както и разпределението на здравните услуги. Медицинската география е важна област, защото има за цел да се разбират здравословните проблеми и да подобри здравето на хората по света, въз основа на различните географски фактори, които им влияят.

История на медицинската география

Медицинската география има дълга история. От времето на гръцкия лекар Хипократ (5-ти и 4-ти век пр.н.е.) хората са проучили ефекта от местоположението върху здравето на човека. Например ранната медицина изследва разликите в заболяванията, с които се сблъскват хората, живеещи на голяма надморска височина в сравнение с тези, които живеят на малка. Лесно е разбрано, че живеещите на малка надморска височина и в близост до водни пътища биха били по-податливи на малария, отколкото тези на по-голяма надморска височина или в по-сухи и по-малко влажни пространства. Въпреки че причините за тези вариации не са напълно разбрани по онова време, проучването на това пространствено разпространение на болестта е началото на медицинската география.

Тази област на географията не получава известност до средата на 1800 г., когато холерата завладя Лондон. Тъй като все повече и повече хора се разболявали, те вярвали, че се заразяват с изпарения, излизащи от земята. Джон Сноу, лекар в Лондон, вярва, че ако успее да изолира източника на токсините, заразяващи населението, могат да задържат холера.

Като част от изследването си, Сноу изобразява разпределението на смъртните случаи в цял Лондон на карта. След като проучва тези места, той намира струпване от необичайно много смъртни случаи в близост до водна помпа на улица Броад. След това стига до заключението, че водата, идваща от тази помпа, е причината хората да се разболеят и властите свалят дръжката на помпата.

След като хората спрели да пият водата, броят на смъртните случаи от холера рязко намалява.

Използването на картографиране от Сноу за откриване на източника на заболяване е най-ранният и най-известен пример за медицинска география. Откакто  той провежда изследването си обаче, географските техники са намерили своето място в редица други медицински приложения.

Друг пример за география, подпомагаща медицината, възниква в началото на 20-ти век в Колорадо. Там зъболекарите забелязали, че децата, живеещи в определени райони, са имали по-малко кариеси. След като начертават тези места на карта и ги сравняват с химикалите, намиращи се в подземните води, заключават, че децата с по-малко кариеси са струпани около райони с високи нива на флуорид. Оттам използването на флуорид придобива известност в стоматологията.

Медицинската география днес

Днес медицинската география има и редица приложения. Тъй като пространственото разпространение на болестта все още е въпрос от голямо значение, картографирането играе огромна роля в тази област. Картите са създадени, за да покажат исторически епидемии като например грипа от 1918 г. или актуални проблеми като индекса на болката или грипните тенденции на Google в САЩ. В примера с картата с болката, фактори като климата и околната среда могат да бъдат разглеждани, за да се определи защо болката има големи струпвания там, където те се проявяват по всяко време.

Проведени са и други проучвания, за да се покаже къде възникват най-високите огнища на някои видове болести. Центърът за контрол и превенция на заболяванията в Съединените щати например използва това, което те наричат ​​„Атлас на смъртността в Съединените щати“, за да разгледа широк спектър фактори на здравето в САЩ. Данните варират от пространственото разпределение на хора на различни възрасти до места с най-добро и най-лошо качество на въздуха. Субекти като тези са важни, защото имат отражение върху нарастването на населението в дадена област и случаите на здравни проблеми като астма и рак на белите дробове. Местното управление може да  разгледа тези фактори, когато планират градовете си и / или определят най-доброто използване на градските средства.

Центърът за контрол и превенция на заболяванията също така разполага с уеб сайт за здравето на пътниците. Тук хората могат да получат информация за разпространението на болести в страните по света и да научат за различните ваксини, необходими за пътуване до такива места.

Това приложение на медицинска география е важно за намаляване или дори спиране разпространението на световните болести чрез пътуване.

В допълнение към Центъра за контрол и превенция на заболяванията на САЩ, Световната здравна организация (СЗО) също така разполага със сходни здравни данни за света със своя глобален здравен атлас. Тук обществеността, медицински специалисти, изследователи и други заинтересовани лица могат да събират данни за разпространението на световните болести в опит да намерят модели на предаване и евентуално да лекуват някои от най-смъртоносните заболявания като ХИВ / СПИН и различни видове рак.

Препятствия в медицинската география

Макар че медицинската география днес е важна област на изследване, географите имат някои препятствия, които трябва да преодолеят при събирането на данни. Първият проблем е свързан със записването на местоположението на болестта. Тъй като хората не винаги ходят на лекар, когато са болни, може да е трудно да се получат напълно точни данни за местоположението на дадена болест. Вторият проблем е свързан с точната диагноза на заболяването. Докато третият е свързан с навременното отчитане на присъствието на болестта. Често законите за поверителност между лекар и пациент могат да усложнят съобщаването на заболяване.

Тъй като такива данни трябва да са колкото е възможно по-пълни, за да се проследява ефективно разпространението на болестта, Международната класификация на заболяванията е създадена, за да се гарантира, че всички държави използват едни и същи медицински термини за класифициране на заболяване, а СЗО помага да следи глобалното наблюдение на заболяванията, за да помогне данните да стигнат до географите и други изследователи възможно най-бързо.

Чрез усилията на Международната класификация на заболяванията, СЗО, други организации и местни власти, географите всъщност могат да наблюдават разпространението на болестите и тяхната работа, както тази на картите на д-р Джон Сноу за холера, е от съществено значение за намаляване на разпространението и разбирането на  заразното заболяване. Като такава, медицинската география се превръща в значима област на опит в рамките на дисциплината.

Публикувано от geolub

ггф