Статии

Проф. Славейков бе декан на Геолого-географския факултет на Софийския универститет (2003-2011 г.).

Форма на обучение: редовна/задочна (обучение срещу заплащане)

Мащабният проект е своеобразно пътуване назад във времето през различни епохи от развитието на човешката цивилизация, случили се по нашите земи

Намаляването на броя на червеногушите гъски, зимуващи в тези територии, се дължи на затоплянето на времето.

Общо 40 изкуствени гнезда ще бъдат инсталирани в Натура 2000 зони „Сакар“, „Дервентски възвишения“, „Западна Странджа“, „Каменски баир“ и „Адата - Тунджа“.

В този студен и снежен сезон ще Ви пренесем с 15 факта по-близо до топла и слънчева Куба.

Българските полярници посрещнаха Нова година няколко пъти за денонощие.

Инициатива на Факултетския студентски съвет в ГГФ на СУ.

В очакване на петото издание на най-голямото образователно събитие, популяризиращо науките за Земята.

Зарадвайте любимите хора с тематични географски подаръци на специални цени!

В новото видео д-р Евгения Сарафова ще ви покаже лесен за използване уеб сайт, в който може да се правят разнообразни настройки и да се сменя визуализацията на релефа на динамична карта.

Географски фотопис за Централна Америка от проф. Румен Пенин

Иво Пенев е старши учител по География и икономика в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Кюстендил. Магистър от ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград с 20 годишен учителски стаж. През 2014 г. е избран за регионален координатор, а от 2017 г.

Рекорден брой участници – близо 700 души от над 150 организации взеха участие във форума.

Страници