Статии

Национален конкурс на тема „Аз, изследователят”

Въпросите са съставени на база спомени на ученици, които интервюирахме след областния кръг през 2018 г.

Въпросите са съставени на база спомени на ученици, които интервюирахме след областния кръг през 2018 г.

Национален конкурс за учители за добра педагогическа практика в клас

Национален географски конкурс за изработване на карта от студенти

Благодарим ви за подкрепата и доверието! 

Силвия Лозева е експерт по имиграционни политики и приобщаване на маргинални групи в Университета на Западна Австралия. 

Георги Балтаков бе дългогодишен преподавател в Геолого-географски факултет на Софийския университет, където преподаваше курсовете по Обща геоморфология, Кватернерна палеогеография, Климатична геоморфология, Палеогеография и Приложна география.

Скъпи приятели на Географията, имаме удоволствието и честта да ви поканим на Българския географски фестивал - Стара Загора 2019! Научете повече за най-голямото географско събитие на годината!

Представяме ви брой 3 на е-списание „Географ”. За различните аспекти на географията - наука, образование, проекти, пътешествия, любопитности, можете да прочете на 200-те страници на изданието. Искрено благодарим на всички, които помогнаха по един или друг начин този брой да стане реалност! Приятно четене!

Презентация в помощ на учителите по география

Знания и забавления по време на междусрочната ваканция

Двете птици са наблюдавани в гнездото, като новосформираната двойка е от млади индивиди.

България не страни от глобалната тенденция за развитие на социалното предприемачество.

Запознаване с някои от природните феномени в източната част на Горнотракийската низина

Страници