Статии

Презентация в помощ на учителите по география

Знания и забавления по време на междусрочната ваканция

Двете птици са наблюдавани в гнездото, като новосформираната двойка е от млади индивиди.

България не страни от глобалната тенденция за развитие на социалното предприемачество.

Запознаване с някои от природните феномени в източната част на Горнотракийската низина

Проф. Славейков бе декан на Геолого-географския факултет на Софийския универститет (2003-2011 г.).

Форма на обучение: редовна/задочна (обучение срещу заплащане)

Мащабният проект е своеобразно пътуване назад във времето през различни епохи от развитието на човешката цивилизация, случили се по нашите земи

Намаляването на броя на червеногушите гъски, зимуващи в тези територии, се дължи на затоплянето на времето.

Общо 40 изкуствени гнезда ще бъдат инсталирани в Натура 2000 зони „Сакар“, „Дервентски възвишения“, „Западна Странджа“, „Каменски баир“ и „Адата - Тунджа“.

В този студен и снежен сезон ще Ви пренесем с 15 факта по-близо до топла и слънчева Куба.

Българските полярници посрещнаха Нова година няколко пъти за денонощие.

Инициатива на Факултетския студентски съвет в ГГФ на СУ.

В очакване на петото издание на най-голямото образователно събитие, популяризиращо науките за Земята.

Страници