Статии

Започна петото издание на Българския географски фестивал - Стара Загора 2019

Маратон от географски събития

 БГД стартира поредица от научни географски пътуващи семинари в страната и чужбина.

Нова специалност в Геолого-географския факулет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Избраните статии са еталон за достоверна и подробна енциклопедична информация.

Първото международно ученическо състезание на тази тема ще се проведе през лятото на 2019 г.

Калин Сейменов ви отправя над 1000 предизвикателства на знанието.

Българските географи се включват в европейската инициатива.

Обучението се организира от Here (Хиър Юръп Б.В. - Клон България).

Из райските кътчета на Карибите

На 2 април 2019 г., вторник, от 19:00 ч. 

Първата авторска книга на д-р Димитър Желев е вече на пазара!

За пръв път студентско състезание ще бъде част от фестивалната програма

Основните цели на проучването са определяне на броя на лешоядите в мястото на струпване; събиране на доказателства за основните заплахи за лешоядите и поставяне на сателитни предаватели.

Символично лого краси географския фестивал през 2019 г.

Страници