Два вида киви вече не са застрашени от изчезване

Двата вида туко-що се превърнаха в звездите на Червения списък на IUCN 2017 - Рови (Apteryx rowi) и Северното кафяво киви (Apteryx mantelli) преминаха от категория „Световно застрашен“ към „Уязвим“.
 
Това е истинска история на успеха – популацията на кивито рови се е увеличила от 160 индивида през 1995 г. на 400-450 днес, а в някои райони популацията на северното кафяво киви нараства с 2% годишно.
 
Причината за изчезването на тези птици отдавна е известна – инвазивните видове – най-вече белка, пор и дива котка, които се хранят с яйцата и малките. Възрастните птици също не са в безопасност – често жертва на скитащи кучета.
 
Киви получават статут на застрашен вид през 1896 г. През 1991 г. Департаментът за опазване на Нова Зеландия, заедно с партньора на BirdLife в страната (Bank of New Zealand and Forest & Bird) стартират оздравителна програма за научни изследвания и защита над този уникален род безкрили птици. Първият възстановителен план на вида включва събиране на информация – какъв е броят на останалите киви, къде се намират и коя е най-голямата им заплаха. Ограбването на гнездата от хищници се оказва основната причина за спада в популациите.
 
Така през 1994 г. се дава началото на една изключително успешна операция – „Operation Nest Egg“, чиято дейност включва: залагане в инкубатор на взети от природата яйца, отглеждане на малките пиленца до достигане на определено тегло и връщане на вече самостоятелните киви в прилежащите им местообитания.
 
Фокусът на третия план бе в борбата с инвазивните видове, в основата на която е оправомощаването на местните общности да се включат в управлението на собствените си популации киви, което да доведе до разпространението на проекти в цяла Нова Зеландия, ръководени от общността.
 
Редуцирането на заплахата от кучетата остава все още сериозно предизвикателство особено за популациите киви, които се намират в непосредствена близост до хората.
 
Четвъртият план за възстановяването на кивито (2017-2027) в момента се очаква да бъде приет и има амбициозната цел за увеличаване на популациите от 70 000 на 100 000 индивида до 2030 г.
 
Тази любима и емблематична птица е катализатор за напредъка в технологиите и възстановяването на местообитанията, от които се възползва цялото биоразнообразие и природата на Нова Зеландия.
 
Източник: БДЗП
 
 

Публикувано от geolub

ггф