„Зелената“ трансформация на София: предизвикателства, възможности, устойчиви решения

Форумът се организира по повод Международния ден на Земята (22 април) съвместно от Столична община и СУ „Св. Климент Охридски“. Конференцията има за цел да представи пред обществеността проблемите и потенциалните решения, свързани с процесите на трансформация на градската среда на София в контекста на климатичните промени, състоянието на околната среда и интензивната урбанизация на Софийската котловина.

Ще бъдат представени резултати от осъществени целеви научни изследвания за нуждите на Столична община, извършени от изследователи от столичните университети, както и технологични иновации, които биха могли да подпомогнат съществено процесите и процедурите, свързани с планирането и управлението на градското пространство и неговата природно-социална система.

Форумът включва и обществена дискусия, посветена на проблемите, потенциала и възможните решения за постигане на по-качествена и здравословна околна среда, подобряване на качеството на атмосферния въздух, адаптацията към климатичните промени и справяне с потенциалните природни рискове и явления.

Климатичните проблеми и проблемите на околната среда имат конкретни пространствени измерения и те трябва да бъдат отчитани в процеса на адаптация на София към променените географски условия, в които всички ние живеем. Науката и научните изследвания са единственият възможен начин за осигуряване на адекватна информация за променящата среда, която се явява основата на вземането на ефективни управленски решения за нашия град и неговата трансформация в по-адаптивен и устойчиво развиващ се хабитат за местната общност и бизнес.

Партньорството между Столична община и научната общност в града е пример за това как науката и висшето образование могат да се превърнат в основен двигател на тази трансформация и да доведат до превръщането на София в по-зелен, по-устойчив и по-ефективно адаптиращ се град в настоящото сложно и динамично време, в което живеем и свързаните с това предизвикателства.

Форумът се провежда под егидата на Кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова и Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков и е организиран от Геолого-географски факултет и Националния център за геопространствени изследвания и технологии към СУ „Св. Климент Охридски“.

Публикувано от dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

Старият град в Созопол

ггф