Зелена класна стая ще обучава младежи от Дунавския регион на еко дейнсти

Проектът ще се осъществи в няколко защитени зони по река Дунав – Природен парк „Персина“, рибарници Хаджи Димитрово и защитена местност „Блато Кайкуша“. Основните дейности, които ще бъдат реализирани са практически обучения сред природата за учениците от района, както и директни природозащитни акции като почистване на каналите на блато Кайкуша, подобряване на условията на платформите за световно застрашените къдроглави пеликани в ПП „Персина“, подобряване условията за гнездене на защитени видове птици в рибарници Хаджи Димитрово, изработване и поставяне на къщички за червеноноги ветрушки и др.
 
 
 
 
Източник: БДЗП

Публикувано от dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

Централните части на град Хива, Узбекистан

ггф