„Застъпници за природата“ – конкурс за нови защитени територии

Конкурсът за обявяване на нови защитени територии „Застъпници за природата“ е насочен към гражданите, които да насърчат отговорните институции в опазването на неповторимата българска природа.

Имаш любима гора, в която се разхождаш в горещите летни дни? Обичаш да посещаваш скалите в твоя район и да гледаш света от високо? Не пропускаш година, без да се разходиш по поляните с цъфнали диви орхидеи? През пролетта се наслаждаваш на песните на различни видове птици покрай местната река?

Вярваш, че това място е безценно и трябва да бъде съхранено за бъдещите поколения без строежи, без сечи, без рудодобив? Включи се в конкурса за обявяване на защитени територии и вековни дървета „Застъпници за природата“.

Конкурсът „Застъпници за природата“ се организира от Асоциация на парковете в България и Сдружение за дива природа Балкани в рамките на проект:„Информирано гражданско участие в полза на природата“, подкрепен от Финансовия механизъм на ЕИП. До 31 август 2020 г. двете организации ще приемат предложения от граждани за обявяване на нови защитени местности, природни забележителности, поддържани резервати и вековни дървета.

Ето само няколко ориентировъчни примера за такива места:

 • широколистни гори в равнинни местности;
 • вековни иглолистни и букови гори в планините;
 • гори и стари дървета край реките;
 • интересни скални образувания;
 • ценни местообитания на редки и застрашени животински видове (напр. сухоземни или блатни костенурки, бял или черен щъркел, мечка);
 • карстови извори;
 • пещери с прилепи;
 • пасища и ливади с традиционно ползване и редки растения (напр. орхидеи).

За да се включите в конкурса, е необходимо да попълните този формуляр и да изпратите снимки и карти на мястото.

Предложения се приемат до 31 август 2020 г. от граждани, граждански инициативи и неправителствени организации на електронен адрес: icfnature@gmail.com.

Всеки кандидат, изпратил своето предложение, ще бъде поканен на обучение за зелено застъпничество, на което ще представи предложението си за обявяване на нова защитена територия и ще научи как да я защитава успешно.

АПБ и СДП БАЛКАНИ ще подкрепят експертно три защитени територии и три вековни дървета в процеса на внасяне на предложенията за официално разглеждане в МОСВ.

Победителите ще бъдат обявени на 12 септември. През 1931 г. на този ден в България е обявена първата защитена територия – местността „Храстево“ в Родопите. През 50-те години Храстево губи защитения си статут заради административни промени, но през 2012 г. с подкрепата на местни хора и неправителствени организации отново е обявена за защитена местност.

Предложенията ще бъдат оценени от експертите на АПБ и СДП БАЛКАНИ по следните критерии:

 • Ценност на територията (максимално 40 точки);
 • Реалистичност на предложението – може ли да очакваме МОСВ да обяви защитена територия (максимално 30 точки);
 • Местоположение на предложението – приоритет ще се дава на предложения, които са в райони с по-малко защитени територии и такива, които са застрашени от унищожаване (максимално 30 точки).

Източник: СДП Балкани 

Публикувано от Spasimir

Сподели

Снимка на деня

Изглед от руините на древния град Филипи, разположен между Драма и Кавала в Северна Гърция

ггф