Защо север е в горната част на картата?

Карта на света

Защо север е в горната част на картата?

Има две главни причини за това северът да заема горната част на географската карта. Първата е свързана с откриването и приложението на компаса в Древен Китай и по-късното му разпространение в Европа. Уредът се ориентира според Северния магнитен полюс, който приблизително съвпада със Северния географски полюс. Втората причина е в егоцентризма на обществото, най-вече в Европа. В историята и философията това явление е познато с термина “европоцентризъм”, т. е. възприятието, че Европа е центърът на световната цивилизация, тя е Старият свят и нейните изследователи “откриват” останалата част от света.  
 
Компасът и магнитният север
 
Откриването и употребата на компас в Европа през XIII-XV век е освонополагащият момент, който определя повечето карти в наши дни да са ориентирани на север. Компасът сочи към магнитния север и европецийте, подобно на много древни цивилизации в миналото, също са забелязали, че Земята се върти около ос, която посочва Полярната звезда. Тази идея в съчетание с концепцията, че когато гледаме нагоре виждаме звезди, е в основата на картографското решение северът да бъде разположен в горната част на картите.
 
Компасът е пример за изобретение, което се използва от древни времена до наши дни.
 
 
Егоцентризъм и европоцентризъм
 
Егоцентризмът е принципно възприятие на човек за света, според което всичко се върти и се съобразява с теб като център. В мащаба на картографията и географията, като егоцентрично може да се посочи това общество, което се възприема за централно място на планетата, която както знаем е сфероидна форма (геоидна форма) и инистинският й център е в земното ядро. Картографският израз на това възприятие при поставянето на обществото на централно място или “на върха” на световната карта.  
 
 
От край време европейците се възприемат като жители на центъра на Земята.
 
 
Предвид на факта, че Европа е водещ в икономическо, индустриално и военно отношение континент, е за европейските картографи поставянето на Европа в горната и централна част на света е било по-скоро инстинктивно практическо решение,  с което да акцентират географски върху континента. В наши дни Европа, Северна Америка и Източна Азия остават доминиращи в световен геополитически и икономически план, поради което Северното полукълбо продължава масово, по вече утвърденото възприятие, да се изобразява в горната част на картите. 
 
Различните ориентации
 
В ранните антични карти, преди откритието и разпространението на компаса, обикновено изток е бил в горната част на картата. Той е бил най-бил открояващата се посока за разпознаване предвид ежедневния изгрев на Слънцето над хоризонта.
 
Много старовремски картографи са поставяли своите земи като освонен фокус в горната част на картатите. Арабски и Египетски майстори на картографското изображение са отреждали горното място за южната посока, поради това, че по-голямата част от познатия за тях свят е бил на север от земите им, а тяхната страна е трябвало да бъде на видимата горна позиция на изображението. Първичните карти на колонизаторите на Северна и Южна Америка са били с ориентация изток-запад, предвид посоката, от която са пристигали и посоката на проучване и колонизация на новооткритите земи. 
 
Известната средновековна карта Табула Роджериана, изработена от арабския картограф Мухамад ал-Идриси по поръчка на Рожер II, крал на Сицилия, през 1154 г. Тя е пример за това как север е надолу и как картата изглежда наопаки спрямо съвременните картографски възприятия.
 
 
В наши дни в някои държави от Южното полукълбо (Нова Зеландия, Австралия и др.) картата на света се изобразява наопаки спрямо познатия за нас изглед. Картите на света, произведени в Америка поставят Новия свят в центъра на картата, а Европа и Азия са периферия. Има и редица други картографски изображения с крайно нестандартни възприятия за изобразяване на света, но те най-често са свързани с туристически сувенири и шеговити теми.
 

Публикувано от Анонимен (непроверено)

2 Коментара - Защо север е в горната част на картата?

Тихомир Алексие... (непроверено) February 08, 2017

Отговори
"Откриването и употребата на компас в Европа през XIII-XV век..." Дали компасът не е открит по-рано в Китай? В цитата компаса звучи като късносредновековно европейско изобретение, а не като древно китайско.

Николай Танчев (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Вероятно в аспект, че компасът е "открит" и приложен в Европа- така трябва да разбираме текста. Иначе в началото на материала ясно е казано, че е открит в Китай. Така погледнато всичко е коректно. Във всички текстове може да има неясни или неточни текстове, риска на този, който пише, но пък иначе няма да има писано:-)))))

Сподели

Снимка на деня

Старият град на маите Ушмал на п-в Юкатан - Пирамидата на магьосника

ггф