Западнородопският рид Алабак – най-възхитителната панорама на вътрешните Родопи

Алабак е планински рид в Западните Родопи разположен между долините на реките Яденица и Чепинска. Чудно красив, див и криещ много богатства. Хилядолетия назад районът е бил дом на различни племена и затова говорят големия брой останки от светилища и крепости. В пътеписа си В недрата на Родопите от 1904 г., Иван Вазов го описва така:

„...казват, че от тука се виждал бог.

Ако не видях бога, то видях най-възхителната панорама на вътрешните Родопи. Непрекъснати вериги гористи планини, надиплени живописно една зад друга, подпират от вси страни кръгозора. Между техните многобъдрести клонове, в една голяма дълбочина пред мене, простира се от север към юг райски хубавата Чепинска долина. Реката Елидере, като един смок, извива се из нея и се губи насам в един дълбок пролом.“

В днешно време в полите на планината са се сгушили множество селца. Последната теснолинейка в България, от Септември до Добринище, лъкатуши из Чепинския пролом сякаш извадена от приказка. Минерални извори бликат на много места между Варвара и Велинград, заради което е и най-често посещаван. Освен това обаче, районът предлага множество други възможности за алтернативен туризъм, които не се използват достатъчно.

Минаха повече от три години, откакто се заехме с описването му и разработката на ГИС платформата https://alabak.info. Последната представлява своеобразен интерактивен пътеводител за региона с богата база данни, включваща пешеходни и колоездачни маршрути, забележителности и други обекти, интересуващи туристите. Платформата вече доби завършен вид и може да бъде използвана. През това време се случиха много други неща и се дефинираха по-ясно целите на инициативата Алабак – опазване, развитие и популяризиране на Западнородопския рид Алабак.

Дейността ни е насочена към:

* Опазване чрез наблюдение на района, създаване и поддържане на комуникация с институции, организиране на акции и кампании, насочени към решаването на конкретни проблеми;

* Развитие чрез създаване и поддръжка на туристическа инфраструктура (пътеки, маркирани маршрути, заслони и хижи, облагородяване на райони около забележителности), набиране и поддържане на база данни с информация за обектите;

* Популяризиране чрез уеб страница, социални мрежи, организирани събития, публикации в медии.

През пролетта на 2016 г. започнахме с дейностите по почистване и маркиране на туристическите маршрути и пътеки, голяма част, от които бяха напълно занемарени в продължение на десетилетия. В началото с малки групички приятели, а в последствие и с по-масови доброволчески инициативи. Така за две години и половина приведохме около 150 km пътеки и официални маршрути в добро състояние. Работа има още много най-вече по съпътстващите обекти, но важното е, че маршрутите са маркирани добре и вече използваеми. 

ГИС платформата сама по себе си е уникална и сме се опитали да я направим максимално лесна и достъпна за всеки като в същото време маршрутите в нея са подробно описани и категоризирани, за да може всеки да прецени дали са подходящи за него. Има възможност да се избере маршрут в зависимост с колко време разполага човек, натовареността им, денивелацията, да разгледа какви обекти има по тях и места за нощувка.

Част от дейностите, с които се заехме са свързани с природоопазването. Опитваме се да съберем достатъчно данни и да направим по-дългосрочна кампания, която да накара институциите да вземат мерки, които да спрат замърсяването на Чепинска река, също така да спрем унищожаването на някои туристически маршрути вследствие на дърводобива. Изобщо опитваме се да установим контакти с различните институции, които се грижат за стопанисването и опазването на региона. За целта съвсем скоро регистрирахме и организация в обществена полза - Сдружение „Алабак“. Тя дава възможност официално да се представяме пред институциите и да кандидатстваме по различни програми за финансиране, за да изпълним нашите цели. 

Всички тези действия в крайна сметка водят до повишаване на посещаемостта в региона, което пък дава повече начини за препитание на местното население. Имаме идея да опишем местните производители и да обсъждаме с тях какви допълнителни услуги могат да се предлагат на туристите и колоездачите.

Краткосрочните ни планове са свързани с построяване на един или два заслона във високите части на Алабак, поставяне на информационни табла, кампания във връзка със замърсяването на Чепинска река, организиране на мероприятия. Сдружението не се ограничава със срок на действие. Всички обекти по туристическата инфраструктура имат нужда от регулярна поддръжка. Развитие и съществуването на инициативата е в пряка зависимост от активността на участниците в нея и наличието на ресурси за осъществяването ѝ т.е. време, работна сила, финансови и материални средства.

Инициативата беше създадена от мен, Павел Сидеров, но зад нея стои всеки, който е участвал по един или друг начин. До момента това са над 100 души. За да продължава, тя има нужда от широка подкрепа. Всеки може да се включи в нея като начините основно са два. Чрез труд или чрез дарение. Инициативата много се разрастна. До момента тя беше финансирана с лични средства, но за да продължи да се развива и постига целите си има нужда от финансиране. Съвместно с „Платформата“ https://platformata.bg/bg/kauzi/311:1794-2018-11-13-09-59-27/details/campaign.html, започна кампании за финансиране на различните дейности. Първата такава е за поставяне на информационни табла по спирката на теснолинейката и ключови места по рида Алабак.

Също така може да го направите директно и на банковата сметка на Сдружение Алабак: BG20TTBB94001528458805

Има голяма нужда и от хора, които се занимават с:

* Предпечатна подготовка - за подготовка на информационните табели

* Frontend програмист за административните интерфейси на ГИС платформата и други функционалности евентуално

* Проучване и описване на забележителности, местен бит и история

* Организиране на събития

* Ентусиасти за дооформяне на някои пътеки за по-добри веломаршрути

* Катерене – проучване на стари катерачни обекти

* Парапланеристи – проучване и тестване на стара площатка за излитане или евентуално други

* Видео обработка – за вело и не само клипчета за региона

* Сценарист, режисьор – за евентуален филм за проблемите на реката

* Ентусиаст за попълване всякакви обекти в района – Google Local Guides

* Проучване и описване на местните производители

* Превод на сайта на английски език

* Чистене и маркиране на пътеки – не е нужен особен опит

* Фотограф за отразяване на събитията, които планираме

Ридът Алабак има много добър потенциал за алтернативен туризъм, който не се използва. Повечето от възможностите за туризъм и спорт, които се опитваме да развием са и наши лични хобита. От друга страна личното отношение към района също е определящ фактор. Част от нас сме родени в района. Увеличавайки посещаемостта подпомагаме и местните хора. Не на последно място разработихме ГИС платформа, която може да се мултиплицира и за други подобни инициативи.

Павел Сидеров

Публикувано от geolub

Сподели

Снимка на деня

Над хижа "Алеко" във Витоша планина

ггф