За редукцията на годишния норматив на учителите по география

За редукцията на годишния норматив на учителите по география

КАК СЕ СТИГНА ДО РЕДУКЦИЯ НА ГОДИШНИЯ НОРМАТИВ
 
НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ГЕОГРАФИЯ, ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ
 
ОТ 720 НА 684 ЧАСА
 
 
 
доц.д-р Иван Дреновски,
 
преподавател по география
 
ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград
 
 
 
         Искам да изкажа благодарност на всички колеги, които в продължение на дълги години полагаха усилия тази промяна да стане факт. На първо място това е д-р Анко Иванов – уважаван софийски учител по география и автор на множество учебни помагала по география, от когото преди около 10 години за първи път беше поставен остро въпроса за неравнопоставеността на учителите по география относно годишната им норма за преподавателска дейност, спрямо редица техни колеги. Неговия доклад беше изнесен на една работна среща на учителите по география, организирана от доц. Нено Димов в късната есен на 2004г., проведена в Софийския университет. Анализът за състоянието на проблемите на училищната география, представен в него залегна в основата на подготвеното писмо с искания до МОН. Не последваха каквито и да било адекватни управленски действия и решения.
 
         В края на 2007 г. колегата Анко Иванов е подал индивидуална жалба до Комисията за защита от дискриминация (КЗД) за неравнопоставеността на преподавателите по различни предмети в българското училище по отношение на основни човешки права, каквото е правото на труд и в частност правото на равно заплащане за равностоен труд, и правото на равен достъп за упражняване на професията учител. Неговата атака беше срещу дискриминационните разпоредби на Наредба 5 от 14.05.2002 г. на МОН, (обн., ДВ, бр. 51 от 21.05.2002 г.). Междувременно, докато в КЗД се даде ход на процедурата, излезе нова Наредба №3 на МОН за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета (обн., ДВ, бр. 27 от 11.03.2008 г., изм. и доп., бр. 4 от 15.01.2010 г., изм. и доп., бр. 17 от 28.02.2012 г.), която оставяше без промяна всички атакувани нормативи. За съжаление Решение №156/03.07 2008 г. на петчленен разширен съставна КЗД по жалбата не беше в полза на тъжителя. Поради липса на средства за наемане на адвокати, колега Анко Иванов не е обжалвал решението пред Върховния административен съд.
 
Благодарение на доц. Нено Димов през есента на 2010 г. установих контакт с д-р Анко Иванов и се запознах с документацията по случая и поех щафетата от него. Реших да променя тактиката от индивидуална юридическа атака към по-организиран групов натиск върху Министерството на образованието и науката и привличане на становища в подкрепа на исканията за промяна на дискриминационните разпоредби на Наредба №3 на МОН от 2008 г. на различни институции в България, имащи пряко отношение към нарушаването на основни човешки права, каквото е правото на труд. Изготвих съответния юридически обоснован текст с искания за промяна на очевидната неравнопоставеност на учителите по география, подкрепен освен това и с методически аргументи за непрекъснато понижаващото се качество на преподаване по география и катастрофално падащото ниво на знанията на учениците. Благодарение на мои колеги – учители по география от различни градове в страната (Дупница, Благоевград, Сандански, Кюстендил, Плевен, Сливен и Русе) успях да събера подписи на 220 учители по различни предмети от тези градове в подкрепа на предложенията за промяна на Наредба №3 на МОН от 2008 г. Искам да изразя своята искрена благодарност на всички, подписали се колеги и най-вече на координаторите в отделните градове – Гергана Николова, Донка Стоянова, Свилен Стойчев, Магдалена Ганева, Цветана Бакалова, както и на тези, които не познавам лично.
 
         Освен до МОН, писмото с исканията за промяна на Наредба №3 от 2008 г,. подписано от мен и от доц. Нено Димов, заедно с копие от подписката на подкрепящите го учители, беше изпратено в края на м. януари 2011г. до Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите в НС и до Омбудсмана на Република България – г-н Константин Пенчев. Копие от него беше предоставено и на синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“. От страна на министерството първоначално се получи един напълно формален отговор, даващ ясен сигнал за фактическото игнориране на повдигнатите въпроси. В резултат на положителното становище на Комисията по правата на човека на 41-то Народно събрание, се получи и втори, малко по-смислен отговор, подписан вече лично от тогавашния министър Сергей Игнатов. В отговор на дошлата няколко месеца по-късно подкрепа от страна на Обмудсмана и изпратената,в рамките на неговите законови правомощия, препоръка до МОН, министърът беше обещал повдигнатите въпроси да бъдат обсъдени от специална комисия, която да излезе с предложение за промяна на нормативната уредба. Трайно решение на проблемите се очаквало във връзка с подготвяния закон за средното образование и разработването на държавни образователни стандарти, включително и стандарт за нормиране и заплащане на труда на учителите. До началото на 2014г. нищо от обещаното от министъра така и не се случи. В края на 2013г. на сайта на синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ беше публикувано писмо на учители по география, история и философия и официално становище на синдиката за намаляване на годишните им нормативи.
 
         В резултат на получената неочаквана подкрепа от страна на г-жа Лилия Стоянова, директор на 7 СОУ в Благоевград, член на комисията  по нормативните документи, поднових усилията си, актуализирах текста с исканията за промяна на Наредба №3 от 2008 г., получих подкрепата на университетски преподаватели по география от СУ „Св. Климент Охридски” (проф. д-р Нено Димов, доц. д-р Марин Русев), ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий” (проф. д-р Атанас Дерменджиев), ШУ „Еп. Константин Преславски (проф. д-р Стела Дермеджиева), от НИГГГ-БАН (доц. д-р Мариан Върбанов) и д-р Анко Иванов. Новото предложение беше внесено в деловодството на МОН в края на м. януари 2014 г. Писма за подкрепа на нашите искания бяха пратени до председателя на Съюза на работодателите в системата на народната просвета – г-н Самуил Шейнин, до председателя на комисията по нормативни документи към управителния съвет на СРСНПБ г-жа Надежда Николчева и до ръководството на двата учителски синдиката. От всички тях се получиха положителни отзиви и бяха изпратени съответни писма до МОН, в резултат на което въпросът е бил поставен на обсъждане в Отраслов съвет. Впоследствие е било изготвено положително становище по нашите искания от експерти в МОН и са били подготвени така дългоочакваните промени в нормативната база, които предстои да бъдат публикувани.
 
         Усилията за промяна на нормативите на учителите по география бяха подкрепени в последните месеци и от новосъздадената Асоциация на професионалните географи и регионалисти с председател доц. Марин Русев от СУ. Положителният завършек на дългогодишните усилия за подобряване на заплащането и повишаването на престижа на учителите по география са ярък пример за това как организираните и координирани съвместни усилия водят до желаните резултати. Остава надеждата, че отсега нататък професионалните интереси на географите в България ще бъдат отстоявани от новата съсловна организация.
 
 
 
25.06.2014г.
 

Публикувано от Анонимен (непроверено)

8 Коментара - За редукцията на годишния норматив на учителите по география

Иво (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Защо никъде не прочетох името на г-жа Хр.Маркова?

Патка (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Г-жо Маркова,излагате се!

Николай Данев (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Г-н Дреновски, честно казано се учудвам, че не Ви виждам до борците за географска справедливост, като например напористия г-н Русев, който по една или друга причина оглави изведнъж борбата за...неизвестно какво. Аз и мои колеги, като Вас и г-н Анков неведнъж писахме до министерството и се опитахме навреме да променим недоразуменията в програмите и действията на неизвестните колеги от министерството ръководени от г-жа Маркова.Нямаше ефект и вероятно не може да има. Честно казано всички разумни хора знаем, че сега е практически излишно да се бием в гърдите , че може да променим нещата. Времето за това мина. Наистина считам, че Вие г-н Дреновски, г-н Анков и доколкото знам доста други колеги подеха тази кауза, присвоена сега от неизвестния за мене г-н Русев. Както и да е, важното е, че се чу за географите и географията, но знаем, че учителите понасяме всичко в крайна сметка онова, което министерството сътвори. А иначе не бях на митинга на този господин миналата събота, по свои причини, но все пак там е имало едва ок. 30 души, и вчера, когато ми препратиха неговото писмо, разбрах, че това е човек, който не уважава истината...пише, че били ок.130...и кого лъже..себе си и нас. Вероятно друг е пътят към решаване на този проблем. Възмутен съм от неистината. Не бива да вярваме на псевдоводачи, това е извода ми. Моите уважения към достойните хора мислещи за нашата гилдия!

Войводата (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Стар спор на нов глас - кой до води бащина дружина :)

Пишман войвода ... (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Преждеговорившите създават рефрен: Ха-ха- ха, ха-ха-ха, малко сте, малко сте (перефраза БСП) Аз съм другият (изпълнява Васил Петров - Другият Музика Константин Цеков Текст Живка Шопова Аранжимент Румен Тосков) Ха-ха- ха, ха-ха-ха, малко сте, малко сте Аз съм другият за двамата: Пишман войвода Даню Николаев

Иван Дреновски (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Част 1: Здравейте г-н Данев, макар че нямам спомени да се познаваме. Къде ме виждате или не ме виждате няма особено значение. Всеки гледа от собствената си камбанария и понякога вижда само това, което иска да види. Истината за всеки е различна, защото пречупва фактите, които са му известни през собствената си призма. Добре е да се сме наясно с всички обстоятелства, а не да бързаме да даваме оценки, непознавайки някои факти, позовавайки се на разкази на очевидци, или изопачавайки други. Не е добре също така да се правят пораженчески внушения за безпомощност, безвъзвратност и невъзможност нещата да бъдат променени. Ако д-р Анко Иванов, когото вие погрешно наричате "г-н Анков", мислеше така и досега нямаше да има каквато и да било промяна към добро. Колкото до приноса на доц. Марин Русев, той се състои поне в това, че чрез създаването на АПГР се институционализираха исканията и отстояването на интересите на географската общност и в частност на учителите по география. Така единичните несинхронизирани действия на отделни ентусиасти за географската кауза придобиха представителен характер на национално ниво. Асоциацията има над 1000 членове и структури във всички области на страната, като преобладаващата част от членската маса са учители по география и икономика или по география и история. Този резултат не е даденост, а е постигнат благодарение на двегодишните неуморни усилия на доц. Русев за организационно изграждане на АПГР, които вие не познавате и не признавате.

Иван Дреновски (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Част 2: Въпреки предприетите навременни инициативи от страна на управителния съвет на АПГР, член на който съм и аз, повече от една година не ни се удаде да влезем в диалог с администрацията на МОН. Заслугата на доц. Русев е и в това, че успя да наложи в дневния ред на висшето ръководство на МОН една среща на ниво зам.-министър и две на ниво министър, втората от които в извънработен ден (събота). На бившия вече министър беше връчена подписка, подкрепена от 4100 преподаватели, не само по география. За географите в България се заговори и в медиите, най-после се афиширахме като съсловие или гилдия. Загрижеността на колегите е преди всичко за качеството на училищното образование по география през следващите години, което е кауза, като участието в протеста не беше продиктувано от личен интерес за каляване на духа и тялото в мразовитото време. Тази кауза мотивира над 100 колеги да дойдат и подкрепят протеста, като поне 30 от тях бяха от Северна България - от Шумен, В.Търново, Габрово, Плевен, Враца, Видин и др. Много на брой колеги бяха дошли от Благоевград, Кюстендил, Перник, Разлог, Казанлък, Пазарджик, Ямбол, Тополовград и др. Те отделиха целия си ден, а не само 1-2 часа и показаха завидна решимост да отстояват исканията си. Бяха подготвили лозунги и плакати. Не знам откъде сте вие, но наистина най-малко бяха учителите по география от София, за радост предимно млади хора. Представителите на академичната общност от СУ и БАН бяха далеч по-многобройни.

Иван Дреновски (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Част 3: Ако сте пропуснали да подкрепите подписката, то имате възможност да подкрепите он-лайн петицията, която беше инициирана след протеста. Истината е, че трябва да се обединим и да положим общи усилия за отвоюване на достойно място на учебния предмет география в българското училище. Внушението, че е късно е некоректно, защото всички наши искания са свързани с промени на наредби, които се подписват от министъра, независимо кой е той. Въпросът е да поддържаме диалога, който установихме, макар и труден и да продължаваме да отстояваме исканията си. Кои от тях и до каква степен ще бъдат удовлетворени е друг въпрос. Нямаме право на разколебаване и песимизъм.

Сподели

Снимка на деня

Водопадът във Воден, днешна Едеса в Гърция