За пръв път у нас бе забелязано гнездящо розово фламинго

През последната седмица бе съобщено, че на територията на страната за първи път бе видяно гнездящо розово фламинго. Това стана факт след изследване на експерти от Българското дружество за защита на птиците. Те са установили, че на територията на Атанасовското езеро вече мътят гнезда поне 80 индивида, докато броят на животните в новосформираната колония там е около 600. От Дружеството очакват броят на гнездящите индивиди да се увеличи в следващите дни. Важно е да се отбележи, че засега птиците правят само опити за гнездене и все още няма със сигурност загнездили птици. 

Атанасовското езеро представлява крайморска лагуна по крайбрежието на Черно море, която се намира недалеч от Бургас. То има площ от над 7000 ха и се свърза с Черно море чрез множество канали под дългата пясъчна коса, която отделя езерото от морето. Лагуната разполага с висока соленост на водите си – между 20 и 28 ‰, поради което езерото се използва за солодобив. Езерото е разделено на по-малки водни обекти посредством диги, като всеки един от тях разполага с различна соленост и химичен състав. Това създава специфични условия за обитаващата фауна в района и заедно с климатичните фактори е добра предпоставка за развитието на голямо биоразнообразие.

Сателитно изображение на Атанасовското езеро

Фламингото пък е много чувствителен вид, особено към човека и неговата дейност. Изключително важно за периода на гнездене е птиците да не бъдат обезпокоявани, защото това би нарушило естествения процес на размножаване. Именно поради тази причина от Българското дружество за защита на птиците апелират към това да се ограничи въздействието на хората в района. Те споделят още че „в езерото има още много други видове гнездящи птици, които също са сериозно застрашени от това безпокойство. Прогонването дори за кратко на мътеща птица, може да причини загиване на зародишите в яйцата.“

Експертите също така напомнят, че част от територията на езерото дори попада в поддържания резерват „Атанасовско езеро“. Защитената местност е установена през 1980 г. и е създадена именно заради уникалните условия за обитаване от гнездещи прелетни и зимуващи птици. 

Кадър от изследването на Българското дружество за защита на птиците

Колония на розовото фламинго в Атанасовското езеро е забелязана още през август 2019 г., когато територията е била обитавана от 159 броя птици. Оттогава бройката им расте ежемесечно. Птиците идват от близко разположените им колонии в Гърция и Турция. В Атанасовското езеро пребивават още къдроглави пеликани, саблеклюни, ангъчи, малки и големи бели чапли, зимно бърне, различни видове патици и др.

Публикувано от boyan.petrov

Сподели

Снимка на деня

Бохинското езеро в Словения

ггф