Водопадът Докузак в сърцето на Странджа

Водопадът Докузак

Водопадът Докузак в сърцето на Странджа

Самото име "Докузак" означава 9 извора. Районът около водопада е със статут на защитена местност от 1991 г. в рамките на ПП "Странджа". Местността обхваща красив карстов район при р. Докузак, с малкия едноименен водопад и непресъхващите девет извора. По поречието й има места за отдих и риболов. До самия водопад също има изграден заслон с огнище. Защитената местност „Докузак” е обявена с цел опазване на естествено находище на кримски чай (Sideritis syriaca). Тук се намира най-компактното от разпръснатите в околността негови естествени находища.

На около 200 m от водопад Докузак започва една от най-популярните екопътеки в природния парк – Странджанска горска пътека. Пътеката е първата по рода си пътека в природния парк с модули и табели с интересна информация за биоразнообразието. Началото й е разположено вдясно от пътя Малко Търново - с. Стоилово. 

Публикувано от dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

Музиканти от Доленския район в Словения

ггф