"Води на Земята" - новата книга на доцент Емил Гачев

С удоволствие ви представяме най-новата книга на Емил Гачев, който е  доцент в катедра “География, екология и опазване на околната среда” към Природо-математическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“. Това е книгата „Води на Земята“. Ето какво сподели автора в социалните мрежи по повод издаването ѝ:

„Драги студенти, колеги и любознателни читатели, които имат нужда от повече знания за това как е устроена планетата ни. С голямо задоволство искам да ви съобщя, че книгата "Води на Земята" най-после излезе от печат. Можете да я намерите на сайта на Academia books или в книжарницата на ЮЗУ "Неофит Рилски". В книгата е представено по общодостъпен начин най-важното за водите като един от основните природни компоненти на Земята. Застъпени са въпроси от климатологията, хидрологията, океанологията, опазването на природната среда и климатичните промени, които са свързани с водите по един или друг начин. В книгата се набляга най-вече на логиката на процесите, като са избегнати излишните енциклопедични знания, които читателят може да намери в интернет.“

„Водата прави Земята Земя.

Тази книга разказва за едно от най-важните вещества на нашата планета – водата.

Водата участва активно в почти всички природни процеси на Земята. Особено голямо е нейното значение за релефа, климата, почвите. Водата е основна среда за протичане на жизнените процеси. Без вода няма живот.

Водата е най-ценният природен ресурс, чието опазване е сред първостепенните задачи на обществото и на отделния човек. Понастоящем, близо една трета от населението на света изпитва сезонен или целогодишен недостиг на вода, като се очаква в следващите десетилетия този дял да нараства.

Затова е особено важно у младите хора да се изгражда съзнание за рационално използване и опазване на водите. Познаването на най-съществените свойства на водата и на механизмите на формиране на водните ресурси, е важна стъпка към тази цел.

В книгата са обяснени най-значимите свойства на водата като природно вещество. Разгледани са всички звена на водния кръговрат. Специално внимание е обърнато на ролята на човека като ползвател и преобразувател на водите.“

Публикувано от boyan.petrov

Сподели

Снимка на деня

Старият град на маите Ушмал на п-в Юкатан - Пирамидата на магьосника

ггф