Учебен комплект по География и икономика за 9. клас

Учебникът за задължителна подготовка  предлага системен курс по обща география, в който органически са съчетани двата основни дяла на географската наука – физическа (природна) и социално-икономическа. Главната му цел е формирането на географска култура у учениците, която да разшири знанието им за многообразието на света и да ги запознае с най-сериозните проблеми на съвремието ни.
В учебника за профилирана подготовка се разширяват темите, застъпени в задължителната подготовка, като заедно с това са застъпени и нови теми, които допълват и обогатяват знанията.
 
 

Други издания на Булвест 2000:

Публикувано от geolub

Сподели

Снимка на деня

Село Теплен в подножието на планината Стъргач

ггф