Учебен комплект по География и икономика за 10. клас

Учебният комплект за задължителна и профилирана подготовка представлява системен курс по география на България. В логическа последователност са разгледани проблемите на природната и социално-икономическата география на страната, надграждат се знания за географските процеси и явления на регионално ниво.

Други издания на Булвест 2000:

Публикувано от geolub

Сподели

Снимка на деня

Кулата Чамлъджа, най-високото строително съоръжение в Истанбул - 369 м. Разполага с панорамен асансьор, наблюсателни площадки, ресторант и др

ггф