Трима от шестимата български професори – министър-председатели са членували в Българското географско дружество

От Освобождението до наши дни шестима професори стават български премиери, само Драган Цанков и Стефан Стамболов нямат висше образование. Трима от професорите са преподавали и са премиерствали в периода до 1944 г. – Стоян Данев, Александър Цанков и Богдан Филов. Другите трима са заемали премиерското кресло след 1989 г. – Любен Беров, Георги Близнашки и Огнян Герджиков. Единствено в социалистическия период 1944–1989 г. професор не се е добирал до стола на министър-председателя.

Проучване, направено специално за Географ.БГ, показа, че трима от професорите са част от историята на Българското географско дружество. И макар нито един да не е географ, са оставили ярка следа в българската история, както и в 104-годишната история на дружеството.

Двама от преддеветосептемврийските премиери-професори са членове-учредители на Българското географско дружество. Това са Стоян Данев (1858–1949), четири пъти премиер – на правителство № 23 (1901–1902), № 24 (1902–1903), № 25 (1903) и на правителство № 33 (1913), професор (1920–1934) по дипломатическа история в Свободния университет, дн. УНСС, и Александър Цанков (1879–1959), два пъти министър-председател – на правителство № 41 (1923) и № 42 (1923–1926), редовен (1919–1923) и хоноруван (1925–1944) професор по политическа икономия в Софийския университет, негов ректор през 1919/1920 г. На 9 ноември 1918 г. Данев и Цанков са сред 23-мата основатели на БГД. Учредяването става в сградата на тогавашния Юридически факултет на Софийския университет, на сегашната улица „Будапеща“ № 1, където днес се помещава „Гьоте институт“.

Третият премиер-професор Богдан Филов (1883–1945), министър-председател на правителства № 58 (1940–1942) и № 59 (1942–1943), извънреден (1920) и редовен (1926–1944) професор по история в Софийския университет, негов ректор през 1931/32 г., е бил само редови член на Българското географско дружество. Името му откриваме под № 262 в списъка на членовете, публикуван през 1935 г. в „Известия на Българското географско дружество“.

Ал. Цанков (от 1935 до 1944) и Б. Филов (от 1929 до 1944) са действителни членове (академици) на Българската академия на науките, като Филов дори е неин председател от 1937 до 1944 г. Факт, който не може да се премълчи е, че и двамата са осъдени на смърт от Народния съд, като Цанков емигрира в Австрия и след това в Аржентина, където и умира, а Филов е разстрелян в София през 1945 г. Стоян Данев умира на 91 години и половина и е най-дълго живелият министър-председател на България.

За следдесетоноемврийските премиери-професори Беров, Близнашки и Герджиков, не открихме сведения да са членували в БГД.

снимка на dotsent.Pelo.Mihaylov

Публикувано от dotsent.Pelo.Mi...

Доцент по география в Аграрния университет в Пловдив

Сподели

Снимка на деня

Пролетна панорама към Пирин от село Добърско

ггф